Behandelingen

De behandeling
Na het maken van een afspraak met de mesoloog krijgt u een vragenlijst toegestuurd. Hierin staan vragen over uw klacht(en), medische voorgeschiedenis, algemene symptomen, leefgewoontes, etc. Deze vragenlijst wordt met u besproken tijdens het eerste consult.

Dit consult zal voornamelijk gericht zijn op de diagnose. Ze bestaat uit:

  • lichamelijk onderzoek, zoals buikorganen, huid, gewrichten, etc.
  • pols- en tongdiagnose volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) en de Ayur Veda (de oudste geneeskunde uit India).
  • EFD; op handen en voeten worden 80 tot 100 punten gemeten.
  • de filosofie, diagnostiek en orgaanfuncties van de TCM en de filosofie en diagnostiek van de Ayur Veda.

Aan de hand van het totaalbeeld dat uit het onderzoek naar voren komt, worden de middelen uitgezocht en gecontroleerd met de EFD. De middelen kunnen bestaan uit:

  • Orthomoleculaire producten: vitaminen en mineralen, enzymen en aminozuren.
  • Fytotherapie: kruiden, zowel oosterse als westerse kruiden,
  • Homeopathische middelen in zowel lage als hoge potenties,
  • Voedingsadviezen.

Zo nodig wordt er verwezen naar een reguliere arts, osteopaat, psychotherapeut etc. Dit alles wordt met u besproken. Na enige weken vindt er een controle plaats.

Een mesoloog behandelt vooral chronische klachten. Voor acute klachten is in het algemeen de praktijk van de mesoloog niet ingericht. De chronische klachten kunnen b.v. bestaan uit; (langdurige) moeheid, menstruatieproblemen, migraine, hoofdpijn, nek-, schouder- of rugklachten etc. Ook is het mogelijk om een preventieve check-up te laten verrichten, waardoor ernstige klachten mogelijk voorkomen kunnen worden.

Voor het maken van afspraken is geen verwijzing van een huisarts noodzakelijk. Er wordt wel geadviseerd om de huisarts of een behandeld specialist op de hoogte te stellen. Er wordt gestreefd naar een goede samenwerking met artsen, specialisten, en/of andere disciplines in de gezondheidszorg.