Tarieven

Het tarief voor het eerste consult is € 90,- voor eventuele herhalingsconsulten € 85,-, vanaf 1 januari 2021 wordt het vaste tarief voor alle consulten € 90,-. Het aantal behandelingen is sterk afhankelijk van uw klachten, echter streven wij er naar om na 3 behandelingen merkbaar resultaat te boeken.

Vergoedingen

Elke verzekeringsmaatschappij bepaalt het eigen vergoedingenbeleid ten opzichte van de verschillende alternatieve en complementaire geneeswijzen. Voor bijna alle maatschappijen blijkt dat u een aanvullend pakket moet hebben om voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding in aanmerking te komen. Overstappen naar een andere maatschappij kan in de regel tot 31 januari van het nieuwe verzekeringsjaar (let op uitzonderingen).

Wilt u weten of ook uw verzekering het Mesologieconsult vergoedt, ga dan naar de uitgebreide lijst van verzekeringsmaatschappijen die een Mesologisch consult geheel of gedeeltelijk vergoeden. U vindt de geactualiseerde lijst op de algemene site: www.mesologie.nl

U kunt ook contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij en informeren naar uw persoonlijke polisvoorwaarden.

Ik ben aangesloten bij de NVVM (Nederlandse Vereniging Voor Mesologen), opgenomen in het NRM (Nederlands Register voor Mesologie) en tevens aangesloten bij koepelorganisatie Register Beroepsbeoefenaren Complementarie Zorg (RBCZ). Daarnaast ook geregistreerd bij VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze)